fredag 16. januar 2009

På en vindfast og forblåst fjellknaus

På en vindfast og forblåst fjellknaus henger en masse lik og en masse skranglende skjeletter. Skjelettene skrangler mens likene råtner. De er alle vendt utover, med god utsikt til veien nedenfor. Skjelettet til høyre er helt skrapt for kjøtt. Liket til venstre har bare så vidt begynt å råtne. Det er tretten stykker av dem, av lik og skjeletter alt i alt, men det er helt klart plass til flere. Det er fortsatt god plass på venstre side.

På en vindfast og forblåst fjellknaus hyler vinden til de forbispaserende.

Ingen kommentarer: